Liên hệ : 093.4444.079
Diện tích : 252m2
Ngày đăng : 22/11/2021
Khu Vực : Bình Dương
Giá bán : 2 tỷ
Lượt xem : 245
Liên hệ : 093.4444.079
Diện tích : 180m2
Ngày đăng : 22/11/2021
Khu Vực : Hồ Chí Minh
Giá bán : 200tr
Lượt xem : 441
Liên hệ : 0974814818
Diện tích : 110m2
Ngày đăng : 23/09/2022
Khu Vực : Long An
Giá bán : 1,5 tỷ
Lượt xem : 20
Liên hệ : 093.4444.079
Diện tích : 120m2
Ngày đăng : 22/11/2021
Khu Vực : Hồ Chí Minh
Giá bán : 700 tr
Lượt xem : 319
Liên hệ : 093.4444.079
Diện tích : 200m2
Ngày đăng : 22/11/2021
Khu Vực : Bình Dương
Giá bán : 10 tỷ
Lượt xem : 238
Liên hệ : 093.4444.079
Diện tích : 90
Ngày đăng : 05/05/2022
Khu Vực : Long An
Giá bán : 900 triệu
Lượt xem : 190
Liên hệ : 093.4444.079
Diện tích : 2750m
Ngày đăng : 15/03/2022
Khu Vực : Lâm Đồng
Giá bán : 9 tỷ
Lượt xem : 203
Liên hệ : 093.4444.079
Diện tích : 150
Ngày đăng : 05/04/2022
Khu Vực : Long An
Giá bán : 2 tỷ
Lượt xem : 210
Liên hệ : 093.4444.079
Diện tích : 113m2
Ngày đăng : 03/12/2021
Khu Vực : Long An
Giá bán : 13 triệu
Lượt xem : 299
Liên hệ : 093.4444.079
Diện tích : 2200
Ngày đăng : 15/03/2022
Khu Vực : Lâm Đồng
Giá bán : 6 tỷ
Lượt xem : 212
Liên hệ : 0934444079
Diện tích : 120m2
Ngày đăng : 23/11/2021
Khu Vực : Hồ Chí Minh
Giá bán : 100tr
Lượt xem : 292
Liên hệ : 093.4444.079
Diện tích : 100 m2
Ngày đăng : 20/11/2021
Khu Vực : Hồ Chí Minh
Giá bán : 2 tỷ
Lượt xem : 303